Маловажно съобщение от пресцентъра на Галактиката

Стандарт

Медии и историческа памет през призмата на Ноам Чомски (pdf версия и за бърз download)

         От днешния хубав и слънчев летен ден нататък всеки самоуважаващ се зубър вече може да прочете  прекрасната ми дипломна работа, свързана с последните и най-модерни способи за медийна манипулация. За нормалните хора, а и за всички останали, този на’учен труд не се препоръчва. Има сериозна опасност нетренираният  незубър  да получи дезориентация във времето и пространството, или халюцинации при зачитането му.

      Темата на дипломната ми, която защитих успешно пред строга и консервативна комисия от традиционалисти и американофили, е „Медии и историческа памет през призмата на Ноам Чомски“. Да, същият Ноам Чомски – аятолахът на антиамериканизма, империализма, капитализма и други „изми“.

           Писана е през 2012г. посред лятото. Над нея съм излял поне 5 литра пот, но това е само една нищожна жертва, в сравнение с научния принос на аналитичната й част.

      Пожелавам Ви приятно четене!

Ваш любезен Президент на Галактиката